All posts by ngobichdao

Thông báo của Hiệu trưởng về việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 27 tháng 02 năm 2021, Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ ký thông báo số 12/TB-THCSNN về  việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19, với các nội dung cụ thể dưới đây:

Công văn của Phòng Giáo dục về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Ngày 27 tháng 2 năm 2021, Phòng Giáo dục và đào tạo Quận Cầu Giấy ban hành công văn số 50/PGD-VP về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid – 19, cụ thể: