Category Archives: Đoàn – Đội

UMS Fun Fact Festival trở lại, nóng hơn mùa hè này

UMS FUN FACT FESTIVAL (FFF) là sân chơi thường niên dành cho toàn bộ học sinh và giáo viên, cán bộ nhân viên trường THCS Ngoại Ngữ, nhằm phát triển kĩ năng thuyết trình tự tin ở học sinh, và là nơi chia sẻ những mối quan tâm thú vị mà trong thời gian làm việc các giáo viên ở UMS ít có cơ hội trao đổi.

Đại hội Liên đội Trường THCS Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2020-2021: kế thừa để phát triển

Liên đội trường THCS Ngoại ngữ tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kì năm học 2020-2021 nhằm đánh giá, tổng kết những mặt mạnh, mặt yếu, phân tích những nguyên nhân, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, lấy đó làm cơ sở xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đội nhiệm kì 2020-2021, bầu cử ban chỉ huy Liên đội nhiệm kì 2020-2021.

Tết Trung thu – Tết Đoàn viên

Thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2020, nhằm đúng ngày Rằm tháng Tám, Trường THCS Ngoại ngữ đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cùng học trò UMS.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020; đồng thời nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.