Tag Archives: phòng chống tác hại thuốc lá

Công văn về việc phối hợp, triển khai tập huấn phòng chống thuốc lá trong trường học

Ngày 21/9/2020, ở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành công văn số 3100/SGDĐT-CTTT đề nghị phòng GDĐT, các trường trung học phổ thông thuộc 15 quận, huyện, thị xã được lựa chọn phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường học.