Nội dung Buổi gặp mặt phụ huynh các thí sinh trúng tuyển lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ

Trường THCS Ngoại ngữ giới thiệu Nội dung Buổi gặp mặt phụ huynh các thí sinh trúng tuyển lớp 6 năm 2019 với chủ đề “Let’s stay connected”