Thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 6 năm 2023

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ ban hành cấu trúc bài kiểm tra tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2023 – 2024