Tra cứu kết quả và điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2020

TRA CỨU KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 6 THCS NGOẠI NGỮ NĂM 2020

Thí sinh sử dụng mã tra cứu đã cấp để tra kết quả thi. 

*Điểm xét tuyển là tổng điểm của môn ĐGNL Khoa học Xã hội và Tiếng Việt, ĐGNL Khoa học Tự nhiên và Toán, ĐGNL Tiếng Anh (môn Ngoại ngữ tính hệ số 2).

**Nguyên tắc xét tuyển: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi theo quy định.

————————————————-

Quyết định về việc phê duyệt điểm chuẩn tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2020

 

———————————————-

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2020

———————————————–

Mẫu đơn phúc khảo

———————————————–

Thông báo về việc tổ chức nhập học lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2020