Category Archives: Thông báo

Công văn về việc triển khai Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Thực hiện kế hoạch số 809/KH-BGDĐT ngày 16/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2020 – 2021; ngày 31/12/2020, Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy ban hành công văn số 395/PGD-VP về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh năm học 2020-2021.

Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020; đồng thời nhằm góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về Thể lệ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021.

hực hiện Công văn số 2742/SGDĐT-CTTT ngày 28/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2020-2021, Phòng GD Quận Cầu Giấy ban hành công văn số 237/PGD-VP yêu cầu các trường thực hiện các công việc, cụ thể như sau: