All posts by umsadmin

UMS OPENDAY 2023

Hôm nay, ngày 23/4, Trường THCS Ngoại ngữ đã tổ chức kỳ thi thử vào lớp 6 lần thứ 2, mang đến cơ hội cho các thí sinh trải nghiệm và chuẩn bị cho kỳ thi chính thức sắp tới. Đây là một trong những

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2023-2024

Căn cứ Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2018