Công văn về việc tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy gửi công văn số 140/PGD-VP về việc Tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường – diệt bọ gậy chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021, xem chi tiết tại: