Công văn về việc triển khai Cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Thực hiện kế hoạch số 809/KH-BGDĐT ngày 16/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) năm học 2020 – 2021; ngày 31/12/2020, Phòng GD&ĐT Quận Cầu Giấy ban hành công văn số 395/PGD-VP về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh năm học 2020-2021.