Thông báo về việc tuyển sinh bổ sung lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm 2020

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ thuộc trường Đại học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN thông báo tuyển sinh bổ sung lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ (sau gọi tắt là THCS Ngoại ngữ) năm 2020.

Chi tiết toàn văn thông báo xem tại:

Download mẫu hồ sơ tại: