Về việc Gặp mặt phụ huynh khối 6 và Họp phụ huynh Khối 7 năm học 2020-2021

Trường THCS Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo về việc Gặp mặt phụ huynh khối 6 và Họp phụ huynh khối 7 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

Thông báo về việc Gặp mặt phụ huynh khối 6, chi tiết xem tại:

Thông báo về việc Họp phụ huynh khối 7, chi tiết xem tại: