Hướng dẫn sử dụng phầm mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4

Để giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục một cách dễ dàng và thuận tiện, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD&ĐT) ban hành Hướng dẫn sử dụng phầm mềm dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 nhằm mục đích:

– Hình thành nền tảng dịch vụ công trực tuyến duy nhất để công khai, chia sẻ các thông tin thống kê về xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

– Tin học hoá các giai đoạn: tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ trực tuyến, cập nhật tình hình xử lý, thông báo kết quả và trả kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công đăng ký triển khai của các đơn vị nhằm cải cách thủ tục hành chính và tạo cơ sở triển khai các dịch vụ công trực tuyến cao cấp trong các năm tiếp theo;

– Đảm bảo thiết kế mở để hệ thống sẵn sàng kết nối, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm: