Thông báo KL của CT UBND Quận về công tác phòng chống dịch bệnh COVID_19

Ngày 11/11/2020, đồng chí Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch UBND quận, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận chủ trì hợp giao ban phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch quận kết luận như sau, chi tiết tại file đính kèm: