Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2023” – Vòng sơ khảo cấp trường

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023;
Căn cứ Công văn số 89/TVTTS, ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2022;
Trường THCS Ngoại ngữ xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2023” vòng sơ khảo cấp trường:

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA
– Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách cho các bạn học sinh, thúc đẩy, khuyến khích phong trào đọc sách, giúp hình thành thói quen và kĩ năng đọc sách cho thế hệ trẻ; từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong Nhà trường và cộng đồng;
– Khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của Văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ.

II. ĐỐI TƯỢNG
– Học sinh khối 6, 7, 8 trường THCS Ngoại ngữ (tham gia 100% theo hình thức cá nhân).

III. NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
Nội dung thi:
Đề bài

Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.
Câu 2: Nếu trở thành Đại sứ Văn hóa đọc của Đại học Quốc gia Hà Nội, Em có kế hoạch gì để phát triển văn hóa đọc cho bản thân và cộng đồng.

Yêu cầu về bài dự thi
Hình thức
– Mỗi thí sinh tham gia gửi bài dự thi độc lập (không làm bài dự thi theo nhóm), ngôn ngữ trình bày bằng Tiếng Việt và có thể sử dụng một trong hai hình thức:
+ Viết (đánh máy, viết tay): Độ dài bài dự thi viết không quá 5.000 từ.
+ Dựng clip (video, audio): Thời lượng tối thiểu là 5 phút, tối đa là 12 phút; có thể sử dụng các hiệu ứng, kỹ xảo và đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; có độ phân giải tối thiểu là 640px x 480px; được lưu bằng định dạng phổ biến mp4, avi, mpeg, mkv, klv… và phù hợp với việc đăng tải trên Youtube.

Nội dung
– Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi được đặt ra trong đề thi, có nội dung lành mạnh, trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam; đảm bảo tính chính xác, an toàn thông tin và các quy định pháp luật khác có liên quan.
– Các cuốn sách được chia sẻ trong bài dự thi phải được phát hành hợp pháp tại Việt Nam. Thí sinh sẽ được cộng điểm khuyến khích khi chia sẻ các cuốn sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội (thí sinh có thể tham khảo, tìm đọc thêm trên ứng dụng đọc sách điện tử Bookworm (app VNU LIC). Lưu ý bài viết có giới thiệu cụ thể, đầy đủ nguồn xuất bản của cuốn sách.
– Bài thi khi được lựa chọn tham dự vòng chung khảo phải gửi kèm theo Thông tin dự thi của thí sinh (theo mẫu); phải được chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không có bất kì ký hiệu riêng nào khác ghi trên bài.

Trách nhiệm của thí sinh
– Thí sinh phải tuân thủ và thực hiện các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi.
– Bài dự thi là sản phẩm sáng tạo của cá nhân thí sinh (các clip dự thi phải do chính thí sinh thể hiện, bao gồm cả giọng đọc và dẫn chuyện), chưa gửi trưng bày, triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, mạng internet hoặc dự thi ở cuộc thi nào.
– Các trường hợp sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác trong bài dự thi phải có trích dẫn nguồn đầy đủ. Các clip dự thi sử dụng hình ảnh, bài hát hoặc âm thanh phải thực hiện theo quy định về bản quyền; thí sinh chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp về pháp lý liên quan đến các vi phạm bản quyền (nếu có).

Trách nhiệm của Ban tổ chức
– Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại bài cho các thí sinh. Ban Tổ chức có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản bài dự thi, sử dụng các tác phẩm dự thi để quảng bá cuộc thi và phục vụ các hoạt động khuyến đọc.
– Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan đến những tác phẩm tham gia dự thi.

IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
– Thời gian: từ ngày 26/5/2023 đến ngày 15/7/2023
– Địa chỉ nộp bài:
+ Nộp file mềm (ảnh chụp, ảnh scan, audio, video clip) tại link:
https://bit.ly/dsvhd-ums2023
+ Đối với bài thi trên giấy: sau khi nộp file mềm cần nộp sản phẩm trực tiếp tại Thư viện trường THCS Ngoại ngữ, phòng 102, nhà A2 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN từ ngày 04/6/2023 đến ngày 15/7/2023.


Kế hoạch cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc 2023”