Tag Archives: Sơ kết học kỳ I

Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022

Ngày 26 tháng 01 năm 2022, trên nền tảng Zoom Meeting, Trường THCS Ngoại ngữ đã tổ chức Lễ sơ kết Học kỳ I năm học 2021-2022, đánh dấu việc hoàn thành nửa năm học online toàn thời gian. Dù được tổ chức online, nhưng lễ sơ kết vẫn tràn đầy sự ấm áp, yêu thương và rạo rực không khí chào đón xuân sang với những hoạt động thú vị.

Lễ Sơ kết học kỳ I năm học 2020-2021 đầy sôi động và hứng khởi của học sinh UMS

Ngày 18/01/2021 tại Hội tường Vũ Đình Liên đã diễn ra Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2020 – 2021 của Trường THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội). Chương trình do các em học sinh tự tổ chức dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, từ phần nghi lễ đến các tiết mục văn nghệ. Học sinh đứng ra tổ chức các sự kiện là một điểm đặc biệt và nét truyền thống đã và đang được gây dựng của UMS với mong muốn phát triển kỹ năng cho các em.

Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2019 – 2020 do học sinh tự tổ chức của Trường THCS Ngoại ngữ

Ngày 06/01/2020 tại Hội tường Vũ Đình Liên đã diễn ra Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2019 – 2020 của Trường THCS Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội). Chương trình do các em học sinh tự tổ chức dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, từ phần nghi lễ đến các tiết mục văn nghệ. Học sinh đứng ra tổ chức các sự kiện là một điểm đặc biệt và nét truyền thống đang được gây dựng của UMS với mong muốn phát triển kỹ năng cho các em.