Category Archives: Thông báo tuyển sinh

UMS sôi nổi ngày nhập học cho học sinh lớp 6 khóa 2

Ngày 16/7/2020, trường THCS Ngoại ngữ đã tiến hành thu hồ sơ nhập học cho các bạn học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vào trường. Năm nay, Trường vẫn tuyển sinh chỉ tiêu 100 học sinh lớp 6, với điểm đầu vào (đợt 1) là 27.20 điểm.