Category Archives: Thông báo

Thông báo về việc tạm hoãn kì kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022

Tạm hoãn tổ chức kì kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 theo lịch đã công bố ngày 29/5/2021; Lịch kiểm tra mới sẽ được cập nhật căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch Covid-19 và quyết định cho phép học sinh được trở lại trường học của các cấp có thẩm quyền;