Category Archives: Thông báo

An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Thực hiện Công văn số 6552/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023; Công văn số 48/SGDĐT-CTTT-KHCN

Công văn về việc rà soát tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19

Thực hiện Công văn số 836/UBND-YT ngày 03/8/2022 của UBND quận Cầu Giấy về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 263/TTYT-KSBT ngày 03/08/2022 của Trung tâm ý tế quận về việc rà soát đối tượng 5 đến dưới 12