Chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục

Thực hiện Công văn số 1161/UBNDYT ngày 17/8/2023, Công văn số 1256/UBNDYT ngày 05/9/2023 của UBND quận Cầu Giấy về việc Chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn quận Cầu Giấy; Phòng GDĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS, các nhóm lớp mầm non độc lập, Trung tâm GDNNGDTX (Gọi chung : các đơn vị) tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận trong công tác phòng chống dịch

PGD-CV355-Chủ động triển khai công tác PCD