Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội

- Nhằm thúc đẩy phong trào học tập Tin học theo chuẩn quốc tế cho học sinh của Thủ đô Nội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nguồn nhân lực thời kỳ chuyển đổi số
- Cuộc thi sử dụng các chuẩn đánh giá quốc tế về kỹ năng Tin học để đánh giá, xếp hạng trao giải cho các thí sinh khối tiểu học, trung học sở (THCS) của Thủ đô. Tham gia Cuộc thi, các thí sinh sẽ được trải nghiệm các bài thi về kiến thức kỹ năng Tin học theo chuẩn đánh giá của Hoa Kỳ bao gồm: IC3 Spark dành cho khối tiểu học, IC3 dành cho khối THCS
- Cuộc thi sẽ giúp học sinh được tiếp cận các kỹ năng Tin học theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp các em ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập cuộc sống một cách khoa học, hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng học tập trong nhà trường bồi đắp hành trang cho nghề nghiệp tương lai
- Các em học sinh tham gia cuộc thi trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không cần đóng bất kỳ khoản lệ phí nào.
Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Tài năng Tin học trẻ quốc tế thành phố Hà Nội