Cuộc thi viết “Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” năm 2023

     Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Cầu Giấy nhận được công văn số 3187/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 31/8/2023 của Sở Giáo dục Đào tạo Nội về việc hưởng ứng Cuộc thi viết Tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Namnăm 2023.
     Cuộc thi nhằm đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về dân tộc truyền thống lịch sử bản sắc văn hóa dân tộc các quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống hội góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc
 

Nội dung các tác phẩm dự thi
Nội dung tác phẩm không được hư cấu và tập trung vào các nội dung sau:
Những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
Lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, đoàn kết dân tộc;
Các tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong thời kỳ hiện nay;
Lịch sử, truyền thống yêu nước, đạo đức lối sống của thanh thiếu niên trong thời đại XHCN, nét đẹp trong phong cách sống và rèn luyện ý chí theo các bậc tiền nhân về các quy tắc ứng xử, các đường lối tư duy thanh tao, tốt đẹp…
Những gương mặt tiêu biểu của học sinh, sinh viên, giáo viên dân tộc thiểu số, tôn giáo, những mô hình tiên tiến trong bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thể loại và hình thức trình bày
Các tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng Việt, mỗi tác phẩm từ 500 từ trở lên (các hình ảnh, video minh họa kèm theo nếu có).
Các tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4. Nếu đánh máy trình bày bằng cỡ chữ 14, font chữ Time NewRoman.
Các tác phẩm dự thi chưa đăng tải trên sách báo, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác do Bộ, Ngành trung ương tổ chức tính từ ngày gửi đến Ban Tổ chức. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi của mình.
Thông tin về tác giả (Họ và tên, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại) ghi rõ trên trang đầu tiên của tác phẩm dự thi.

Số lượng, thời hạn và địa chỉ nhận tác phẩm thi
Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả.
Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: từ ngày phát động cuộc thi cho đến hết ngày 15/10/2023.
Tác giả gửi tác phẩm dự thi qua thư điện tử: cuocthilichsu.gdtd@gmail.com
Thông tin chi tiết liên hệ Báo Giáo dục và Thời đại; Số điện thoại: 02439.369.802
https://giaoducthoidai.vn/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-ve-lich-su-truyen-thong-yeu-nuoc-cua-dan-toc-viet-nam-post649390.html
Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam