TB về kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ ngày 01/6/2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ ngày 01/6/2019, cụ thể như sau: