Thông báo thời gian tựu trường đối với học sinh khối 6,7,8

Căn cứ theo Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mần non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Căn cứ Thông báo số 88/TB-THCSNN ngày 21 tháng 7 năm 2022 của trường THCS Ngoại ngữ về việc ban hành kế hoạch học tập 2022-2023.

Trường THCS Ngoại ngữ, ĐHNN,ĐHQGHN xin thông báo tới cán bộm giáo viên, nhân viên và các bậc Phụ huynh cùng các con học sinh khối 6,7,8 một số nội dung sau:

– Thời gian gặp mặt phụ huynh học sinh các khối 6,7,8 :
Chủ nhật ngày 28/8/2022
– Thời gian tựu trường đối với khổi 6,7,8
Thứ 2 ngày 29/8/2022
– Tổ chức Khai giảng
Thứ 2 ngày 05/9/2022

Xin trân trọng thông báo./.

Văn bản thông báo đính kèm