Tra cứu kết quả thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ Đợt 2 ngày 23/4/2023

– Lưu ý –

19h20 Chủ Nhật ngày 07/5/2023, Nhà trường tổ chức buổi chữa đề thi và hướng dẫn ôn tập kỳ thi thử vào lớp 6 THCS Ngoại ngữ đợt 2 năm 2023 theo Zoom ID được thông báo kèm điểm thi.