Tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ Năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN, ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Cầu Giấy về việc thành lập Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quyết định số 668QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND Quận Cầu Giấy;
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-PGD ngày 29/3/2019 của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ-ĐHQGHN thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 Trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ (sau gọi tắt là THCS Ngoại ngữ) năm học 2022 – 2023 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYẾN
1. Đối tượng:
Học sinh lớp 6.
2. Điều kiện: Học sinh lớp 6 tại các Trường Trung học cơ sở, có độ tuổi theo quy định.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Tổng chỉ tiêu: 08 học sinh
III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Kiểm tra đánh giá năng lực

1.1. Bài kiểm tra
Học sinh thực hiện 03 bài kiểm tra Đánh giá năng lực, gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.
Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận
Thời gian kiểm tra:
– Toán: 60 phút
– Ngữ văn: 60 phút
– Tiếng Anh:
+ Phần 1 (Nghe): 15 phút
+ Phần 2 (Đọc – Viết): 45 phút
+ Phần 3 (Nói): 10 phút
1.2. Cách tính điểm
– Thang điểm: Điểm của mỗi bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
– Điểm xét tuyển (ĐTX) vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra, riêng bài kiểm tra Tiếng Anh được tính hệ số 2.

ĐXT = Điểm bài Toán + Điểm bài Ngữ văn + (Điểm bài Tiếng Anh x 2)

2. Nguyên tắc xét tuyển
Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kì kiểm tra đến mức hủy kết quả và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10.
Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có bài kiểm tra Tiếng Anh cao hơn, có điểm phần Nói của bài kiểm tra Tiếng Anh cao hơn.

IV. LỊCH KIỂM TRA VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ
1. Kiểm tra đánh giá năng lực


2. Công bố kết quả kiểm tra và điểm chuẩn xét tuyển
Kết quả kiểm tra và điểm chuẩn xét tuyển được công bố trên website của Trường ĐHNN, ĐHQGHN và Trường THCS Ngoại ngữ ngày 11/01/2023.
3. Làm thủ tục nhập học:
Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học vào ngày 12/01/2023 tại Phòng 107, Văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ, số 2 Phạm Văn Đồng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
– Hồ sơ phát hành trực tuyến tại website của trường Đại học Ngoại ngữ (http://ulis.vnu.edu.vn) và website của trường THCS Ngoại ngữ (http://ums.vnu.edu.vn) từ ngày 12/12/2022.

– Hồ sơ tham dự bài kiểm tra ĐGNL gồm có:
+ Phiếu đăng kí dự thi (mẫu phát hành cùng hồ sơ);
+ Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng);
+ 2 ảnh 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ).

TẢI MẪU HỒ SƠ TẠI ĐÂY

2. Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
Thời gian và hình thức: Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022;
Địa điểm: Văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN;
Lịch làm việc:
+ Sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ;
+ Chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
3. Xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và quy chế phòng thi
Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và các quy định liên quan từ ngày 04/01/2023 tại website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và website của trường THCS Ngoại ngữ. Nhà trường không gửi giấy báo dự thi. Hội đồng tuyển sinh sẽ nhắn tin thông tin về kì thi, kết quả kiểm tra vào số điện thoại đã đăng kí trong Hồ sơ dự tuyển của thí sinh.
4. Chỉnh sửa thông tin
Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo cho Hội đồng tuyển sinh bằng hình thức nhắn tin vào số điện thoại 0988 464 286 hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ, Phòng 107, nhà A2, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy.
VI. LỆ PHÍ TUYỂN SINH
Lệ phí thi tuyển: 450.000 đồng (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Lệ phí thi nộp 1 lần cùng hồ sơ đăng kí xét tuyển, không hoàn trả nếu bỏ thi.
VII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Mọi thông tin liên hệ tại Văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ, Phòng 107, nhà A2, Trường THCS Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN, số 2 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Số điện thoại: 02466732535; Hotline: 0988 464 286.
Website Trường THCS Ngoại ngữ: www.ums.vnu.edu.vn

Thông báo tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 năm học 2022 – 2023