Về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 trường THCS Ngoại Ngữ ngày 28/5/2023

Trường THCS Ngoại ngữ, Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo điều chỉnh thời gian kiểm tra đánh giá năng lực tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 ngày 28/5/2023

Sáng Chủ nhật 28/5/2023
8h00: Bắt đầu làm bài trắc nghiệm
30 phút: nghỉ giải lao
9h20: Bắt đầu làm bài tự luận
CamScanner 05-26-2023 17.55