Phân tích phổ điểm kết quả thi thử UMS đợt 2 năm 2023

Hội đồng thi thử vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ công bố kết quả phân tích phổ điểm thi thử đợt 2 (ngày 23/4/2023), cụ thể như sau:
TẢI TẠI ĐÂY