Category Archives: Văn bản

Thông báo của Hiệu trưởng về việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 27 tháng 02 năm 2021, Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ ký thông báo số 12/TB-THCSNN về  việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19, với các nội dung cụ thể dưới đây:

Công văn của Phòng Giáo dục về việc học sinh tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học qua Internet

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận ban hành công văn số: 40/PGD-VP yêu cầu các trường học, nhóm lớp mầm non độc lập tư thục; trung tâm bồi dưỡng văn hóa, ngoại ngữ, tin học và Trung tâm GDNN-GDTX (gọi là các cơ sở giáo dục) Thông báo cho phụ huynh học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 17/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021.