An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai

Thực hiện Công văn số 6552/BGDĐT-GDTrH ngày 14/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023; Công văn số 48/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 06/01/2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2022-2023.

NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung
a) Cuộc thi dành cho học sinh cấp THCS, THPT và trung tâm GDNN- GDTX Nội dung thi trắc nghiệm về kiến thức an toàn giao thông (ATGT), Luật Giao thông đường bộ và nội dung tự luận giải quyết các tình huống giao thông phù hợp với kiến thức, kỹ năng đã được học và phù hợp với độ tuổi học sinh.
b) Cuộc thi dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp THCS, THPT và trung tâm GDNN-GDTX
Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.
– Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:
(1) Kế hoạch bài dạy (giáo án) được thiết kế, tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
(2) Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ…
(3) Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 02
trang giấy A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, cán bộ, giáo viên, nhân viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.
– Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi dành cho học sinh
Đề thi dành cho giáo viên

Công văn