Category Archives: Thông báo

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN ban hành thông báo số 577/ĐHNN-HCTH về việc nghỉ lễ 30/4 và 01/5. Theo đó, học sinh Trường THCS Ngoại ngữ nghỉ từ thứ Sáu (ngày 30/4) đến hết thứ Hai (ngày 03/5).

Thông báo của Hiệu trưởng về việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 27 tháng 02 năm 2021, Hiệu trưởng Trường THCS Ngoại ngữ ký thông báo số 12/TB-THCSNN về  việc cho học sinh trở lại trường sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19, với các nội dung cụ thể dưới đây: