Công bố các văn bản chính thức về tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng công bố 3 văn bản chính thức về tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019.

Văn bản 1: 446/TB-ĐHNN: Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ.

Văn bản 2: 960/QĐ-ĐHNN: Ban hành cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 6.

Văn bản 3: 968/QĐ-ĐHNN: Ban hành Khung phẩm chất và năng lực học sinh Trường THSC Ngoại ngữ.