Quyết định về việc thành lập và cho phép hoạt động Trường THCS Ngoại ngữ

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các quyết định về việc thành lập và cho phép hoạt động Trường THCS Ngoại ngữ trực thuộc Trường.

Quyết định về việc thành lập Trường THCS Ngoại ngữ:

Quyết định về việc cho phép hoạt động giáo dục đối với Trường THCS Ngoại ngữ: