Tra cứu phòng thi và số báo danh Kỳ thi tuyển sinh bổ sung vào lớp 6 trường THCS Ngoại ngữ ngày 07/01/2023

Thí sinh tra cứu số báo danh tại đây

Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội
Địa chỉ: Giảng đường A2, Trường Đại học Ngoại ngữ, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024. 6673. 2535