Kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”

Năm 2022, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi đã lựa chọn 30 video clip đạt chất lượng trong đó có 16 video clip phù hợp tuyên truyền cho đối tượng người dưới 18 tuổi và 14 video clip phù hợp tuyên truyền cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

Kết quả cuộc thi và những video clip đạt giải

Video/clip Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đối tượng tuyên truyền: Người dưới 18 tuổi)
Video/clip Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn thành phố Hà Nội (Đối tượng tuyên truyền: Người từ đủ 18 tuổi trở lên)

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng”