Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 06/03/2023 của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới lần thứ 24 năm 2023.