Phân tích phổ điểm kết quả thi thử UMS đợt 2

Hội đồng thi thử vào lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ công bố kết quả phân tích phổ điểm thi thử đợt 2 (ngày 07/5/2022), cụ thể như sau: