Thông báo Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Ngoại ngữ năm 2020

Trường THCS Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm 2020, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

 1. Đối tượng:

–     Học sinh tiểu học trên toàn quốc, tốt nghiệp năm 2020;

–     Học sinh có quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài về nước hoặc con em người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

 1. Điều kiện: Học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học, có độ tuổi theo quy định.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 100 học sinh

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

 1. Kiểm tra đánh giá năng lực

1.1. Bài kiểm tra

Học sinh thực hiện 03 bài kiểm tra Đánh giá năng lực, gồm:

 • Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán;
 • Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt;
 • Đánh giá năng lực Tiếng Anh.

      Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm 4 cấp độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng ở cấp độ thấp và vận dụng ở cấp độ cao.

      Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Thời gian kiểm tra:

 • Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán: 45 phút;
 • Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt: 45 phút;
 • Đánh giá năng lực Tiếng Anh

      + Phần 1 (Nghe): 20 phút;

      + Phần 2 (Đọc – Viết): 50 phút.

1.2.Cấu trúc đề thi

–     Tiếp tục sử dụng Cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Ngoại ngữ năm 2019 đã ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-ĐHNN ngày 22/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.    

Xem chi tiết cấu trúc đề thi tại ĐÂY:

1.3. Cách tính điểm

 • Thang điểm: Điểm của mỗi bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
 • Điểm xét tuyển (ĐXT) vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra, riêng bài kiểm tra Đánh giá năng lực (ĐGNL) Tiếng Anh được tính hệ số 2.

  ĐXT = Điểm bài ĐGNL Khoa học tự nhiên và Toán +

  Điểm bài ĐGNL Khoa học xã hội và Tiếng Việt + (Điểm bài ĐGNL Tiếng Anh x 2)

 1. Nguyên tắc xét tuyển

      Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kì kiểm tra đến mức huỷ kết quả và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10.

      Căn cứ điểm xét tuyển, xét từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm bài kiểm tra ĐGNL Tiếng Anh cao hơn, có điểm phần Nghe của bài kiểm tra ĐGNL Tiếng Anh cao hơn.

IV. LỊCH KIỂM TRA VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

 1. Kiểm tra đánh giá năng lực

2. Công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực và điểm chuẩn xét tuyển

      Kết quả kiểm tra ĐGNL và điểm chuẩn xét tuyển được công bố trên website của Trường ĐHNN, ĐHQGHN và Trường THCS Ngoại ngữ trước ngày 15/7/2020.

V. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 1. Hồ sơ dự tuyển

– Hồ sơ phát hành trực tuyến tại website của Trường Đại học Ngoại ngữ (http://ulis.vnu.edu.vn) và website của Trường THCS Ngoại ngữ (http://ums.vnu.edu.vn) từ ngày 19/5/2020.

– Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng kí dự tuyển (mẫu phát hành cùng hồ sơ); 

Phụ huynh và học sinh download hồ sơ tại ĐÂY

+ Bản chụp giấy khai sinh (không cần công chứng);

+ 2 ảnh 4×6 cm ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau (không kể ảnh dán tại các giấy tờ khác trong hồ sơ).

 1. Nhận hồ sơ dự tuyển

Thời gian và hình thức:    Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 10/6/2020, từ 8h00-11h30 và từ 13h30-17h00 hàng ngày (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật), nhận trực tiếp.

Địa điểm:      Hội trường Vũ Đình Liên, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

 1. Xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và quy chế phòng thi

      Thí sinh xem số báo danh, phòng thi, địa điểm thi và các quy định liên quan từ ngày 20/6/2020 tại website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN và website của Trường THCS Ngoại ngữ. Trường không gửi Giấy báo dự thi. Trường sẽ nhắn tin thông tin về kì thi, kết quả kiểm tra vào số điện thoại đã đăng kí trong Hồ sơ dự tuyển của thí sinh.

 1. Chỉnh sửa thông tin

Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, thí sinh thông báo cho Hội đồng tuyển sinh bằng hình thức nhắn tin vào số điện thoại 0988 464 286 hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trường THCS Ngoại ngữ, Phòng 107, nhà A2, số 2 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy từ ngày 21/6 đến hết 23/6/2020.

 1. LỆ PHÍ TUYỂN SINH

      Lệ phí: 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Lệ phí nộp 1 lần cùng hồ sơ đăng kí dự tuyển, không hoàn trả nếu bỏ thi.

Download toàn văn thông báo tuyển sinh tại đây: