Thông báo về lịch nghỉ học kì I năm học 2020-2021

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020-2021 của Trường THCS Ngoại ngữ, Ban giám hiệu nhà trường thông báo tới cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường về lịch nghỉ học kì I năm học 2020-2021 như sau:

– Thứ Hai ngày 04/01/2021 CB,GV và HS nghỉ học kì I năm học 2020-2021;

– Từ thứ Ba ngày 05/01/2021 CB,GV và HS làm việc và học tập bình thường theo thời khóa biểu.

Ban Giám hiệu nhà trường thông báo để cán bộ, giáo viên và học sinh biết và thực hiện.